Toen eenmaal bekend was dat Gery den Hoed na 5 jaar zijn rentree in de tandtechniek ging maken kwam alles in een stroomversnelling. Bij vele tandartsen en ook tandtechnici bleek behoefte aan kleinschalige tandtechniek. Gedreven vakmensen dienden zich aan. Door de huidige vergrijzing en werk naar lage lonen landen dreigt er veel kennis verloren  te gaan. Door samenwerking met collega’s met eenzelfde denkwijze hopen wij ons steentje bij te dragen om dat niet te laten gebeuren. Wij starten met 4 , zeer ervaren,  specialisten maar hopen er spoedig even zo veel leerlingen naast te zetten.  Hierdoor willen wij het ”vak” aan een volgende generatie doorgeven.